ОЦОСУР разработи и спечели проект в конкурса „Направи си сам: Живот без боклук – Eсен’16“ на Екологично сдружение „За земята“. Проектът с наименование „Спасители на книги“ се реализира в съответствие с политиките по устойчиво управление на отпадъците, подкрепяни от организацията.