Проект “Младите и кварталът” е фокусиран върху ангажирането на младежките общности и групи, живеещи в района на Чаталджа в град Варна. Целта е те да погледнат на квартала, в който живеят, като на собствено споделено пространство, към което носят отговорност, като на градска среда, която трябва да бъде опазвана, и като на зона за живот, към чието развитие могат да допринесат с идеи и активно участие.