Автор: Свилена Велчева
Публикувано на 15/06/2023

„Регулираната и субсидирана цена на електроенергията у нас всъщност е субсидия за богатите. Колкото повече харчиш, толкова повече пари получаваш под формата на субсидия. Голямата къща, басейна, джакузито се субсидират от човека, който трябва да прави избор дали да му е топло или да си купи 200 гр. Шунка.“ Това заяви министърът на околната среда и водите Юлиан Попов, който присъства на дебат за промените в законодателството за възобновяема енергия (ЗЕВИ) и климатични промени (ЗОИК), организиран от „Зелени закони“, Обществен център за околна среда и устойчиво развитие, „Грийнпийс“ и WWF.

Коментарът му беше направен по отношение на енергийната бедност у нас, която все още няма законова дефиниция. Един от начините за справяне с проблема е гражданите да станат енергийно активни и да се превърнат в произвеждащи потребители на домашна зелена енергия, смятат от гражданските организации.

Да проивзеждаш и продаваш енергия

Именно законовото регламентиране на понятието „произвеждащ потребител“ на електроенергия, което да замени сега действащото „краен клиент, който може да изгради енергийни обекти“, е едно от основните искания на гражданските експерти в предлаганите промени в ЗЕВИ. Произвеждащият потребител да инсталира и присъединява системата си за електропроизводство с уведомителен режим до общината и енерго-разпределителното дружество (ЕРП), настояват от неправителствените организации. В същото време ЕРП да няма право да отказва присъединяването на произвеждащ потребител. При този модел електропреносната мрежа ще изпълнява функциите на елемент за складиране (батерия) на произведената енергия в часовете на свръхпроизводство и на отдаване в часовете на свръхконсумация. Мощностите на произвеждащ потребител не могат да увредят съществуващите мрежи (ниско напрежение) на ЕРП, защото не надвишават разчетения капацитет на ниво изграждане, заяви Илиян Илиев от Обществен център за околна среда и устойчиво развитие. Това, по думите му, е и основната причина изграждането на такива системи да става само с уведомителен режим.

Нескопосани промени

ЗЕВИ беше приет на първо четене от НС в началото на месеца. 28 дни е срокът за коментари и обсъждане на промените между първо и второ четене. Още следващата седмица ще бъдат поканени работни групи с представители на всички засегнати страни за разглеждане на законовите текстове, обеща по време на срещата депутатът Радослав Рибарски, който е член на енергийната комисия в парламента.

В доста закъснелите промени в ЗЕВИ, внесени от Министерството на енергетиката, има неточни текстове и редица пропуски, коментира Вера Стаевска от „Зелени закони“. За пореден път законодателят се е съсредоточил върху големите производители на зелена енергия, а за гражданите, семействата и малкия бизнес липсват условия да станат енергийно активни, смятат от екологичните организации.

Предложението на Министерството на енергетиката за промени в ЗЕВИ е безобразно и няма да работи, смята Кристиян Димитров от „Грийнпийс“. Според него най-важните изменения, които трябва да се регламентират са избягване на дългите административни процедури за гражданите при инсталирането на ВЕИ и въвеждане на виртуалното нетно отчитане. Важно е да се въведе принципът „обслужване на едно гише“, смята Димитров.

Повече енергийно активни – повече пазар

Колкото повече граждани и енергийни общности се включат в процеса на производство и потребление на зелена енергия, толкова повече ще се намали необходимостта от изграждане на големи централизирани енергийни системи, заяви Петко Ковачев от „Зелени закони“. По думите му, публичният ресурс не трябва да се централизира, а да се разпредели между много малки обекти. Това според него ще отвори нови работни места и ще развие повече енергийния пазар отколкото, ако имаме само големи държавно подкрепяни енергийни мощности.

Неизбежната либерализация

„България е единствената страна в Европа, в която потребителите ползват енергията на субсидирани от държавата цени. Когато това се промени, потребителите сами ще започнат да правят енергийни общности и да произвеждат електроенергия. Законовата рамката затова обаче трябва да бъде създадена“, заяви бившият екоминистър от редовния кабинет Борислав Сандов. Според него законът за етажна собственост също пречи за поставяне на ВЕИ в многофамилните жилища от домакинствата. Необходимо е да се направи изключение от сега действащите му разпоредби, за да се улесни процеса на инсталиране на малки фотоволтаици и създаване на енергийни кооперативи, категоричен е експертът.

Танкерът на промяната

ЕК е отворила наказателната процедурата срещу страната ни заради липсата на транспонирана Директивата за ВЕИ. България, заедно със Словакия, вече са дадени на Съда на ЕС, мотивира още веднъж необходимостта от промени в полза на гражданите Вера Стаевска.

„Има голяма атака върху пазара от страна на европейските институции, защото цените на газа повлякоха нагоре цените на енергията“, заяви министър Юлиян Попов. По думите му енергийната война на Русия промени посоката на движение на европейския танкер на промяната и той трябваше да завие в посока развитие на ВЕИ. Попов се обяви за парична гаранция за големите инвеститори, които заявяват искания за изграждане на ВЕИ мощности. По думите му, голяма част от тях са спекулативни.

Борислав Сандов пък предложи за индустриално изграждане на възобновяеми източници да се ползват нарушени терени, бивши кариери, индустриални обекти, на които има изградена инфраструктура и няма конфликт с опазването на околната среда.

 

Този материал е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Обществен център за околна среда и устойчиво развитие и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този материал отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

АКО ТОВА, КОЕТО ПРАВИМ, Е ВАЖНО ЗА ТЕБ, ПОДКРЕПИ НИ!

Моля, сподели тази информация, за да стигне до повече читатели!

Подкрепи ни с покупка от онлайн магазина