Автор: Десислава Георгиева
Публикувано на 03/11/2021

10:00ч – Представяне на програмата и целите на конференцията

10:10ч – Панел 1 – Граждански инициативи от Варна и страната

Гражданската инициатива „Не мерси нося си“ – Свилена Велчева ecovarna.info
Скъпи опаковки – Ива Димитрова ЕС „За Земята“

Вносът на отпадъци в България за изгаряне през 2021г. Въпросите са повече от отговорите – Илиян Илиев

11:30 Пауза

Панел 2 – Граждански експертни инициативи
Да си върнем гражданското общество (Видео-презентация на Фондация „ЕкоОбщност“)

Енергиен преход по време на кризи – Петко Ковачев

Съдебни битки – граждани срещу добива на газ в Добруджа – Иванка Казакова

„Има ли мегдан“ – разговор за социалното предприемачество – Д-р Гавраил Гавраилов

14:00 Пауза

14:30 – Панел 3 – Демокрация и човешки права по време на пандемия

Трансформация на кампанията “Маски долу! Ръцете горе” в Дебат за Ковид – Сдружаване и достъп до информация” В памет на Юлиян Чолаков (от Тодор Славов www.ograbvane.com)

Конституционни права и юридически основания на гражданско неподчинение при нарушаването им с второстепенни актове – адв. Александър Асенов

Информационна кампания на Алианц на лекарите – д-р Георги Тодоров

Науката пита – природата и етиката отговарят: природосъобразни и етични решения за Ковид кризата – Тодор Славов, Екологично сдружение За Земята

16:30 – Oбобщение и официално закриване на конференцията

АКО ТОВА, КОЕТО ПРАВИМ, Е ВАЖНО ЗА ТЕБ, ПОДКРЕПИ НИ!

Моля, сподели тази информация, за да стигне до повече читатели!

Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността

Проектът „Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е подобряване информираността на гражданите за ролята на неправителствените организации в обществото. Този материал е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Обществен център за околна среда и устойчиво развитие и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този материал отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Подкрепи ни с покупка от онлайн магазина