Автор: Десислава Георгиева
Публикувано на 03/11/2021

10:00ч – Представяне на програмата и целите на конференцията

10:10ч – Панел 1 – Граждански инициативи от Варна и страната

Гражданската инициатива „Не мерси нося си“ – Свилена Велчева ecovarna.info
Скъпи опаковки – Ива Димитрова ЕС „За Земята“

Вносът на отпадъци в България за изгаряне през 2021г. Въпросите са повече от отговорите – Илиян Илиев

11:30 Пауза

Панел 2 – Граждански експертни инициативи
Да си върнем гражданското общество (Видео-презентация на Фондация „ЕкоОбщност“)

Енергиен преход по време на кризи – Петко Ковачев

Съдебни битки – граждани срещу добива на газ в Добруджа – Иванка Казакова

„Има ли мегдан“ – разговор за социалното предприемачество – Д-р Гавраил Гавраилов

14:00 Пауза

14:30 – Панел 3 – Демокрация и човешки права по време на пандемия

Трансформация на кампанията “Маски долу! Ръцете горе” в Дебат за Ковид – Сдружаване и достъп до информация” В памет на Юлиян Чолаков (от Тодор Славов www.ograbvane.com)

Конституционни права и юридически основания на гражданско неподчинение при нарушаването им с второстепенни актове – адв. Александър Асенов

Информационна кампания на Алианц на лекарите – д-р Георги Тодоров

Науката пита – природата и етиката отговарят: природосъобразни и етични решения за Ковид кризата – Тодор Славов, Екологично сдружение За Земята

16:30 – Oбобщение и официално закриване на конференцията

СПОДЕЛИ!

Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността

Проектът „Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е подобряване информираността на гражданите за ролята на неправителствените организации в обществото. Този материал е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Обществен център за околна среда и устойчиво развитие и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този материал отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Подкрепи ни с покупка от онлайн магазина