След като децата са направили своите първи неуверени стъпки в усвояването на английския език, Next Steps in English затвърждава и надгражда наученото досега. Next Steps in English обяснява по достъпен начин правилата, застъпени в учебния материал по английски език за 5-ти клас. Нивото на трудност е А2 според Общата европейска езикова рамка. Елица Лукова е автор и на поредицата First Steps in English.