Описание

Коледни топки от вълна, изработени върху твърда основа от стиропор, размер 10 см. Използвана техника сухо и мокро плъстене. Възможност за избор на цветове както и за изписване на името на детето с вълна.