Описание

First Steps in English са учебни помагала, които по достъпен и забавен начин представят правилата в английския език и улесняват първите стъпки на децата при усвояването му.
First Steps in English 2 е втората част от поредица учебни помагала, предназначени да улеснят прохождането на децата при изучаването на английския език. Подходящо е за деца от 8- до 10-годишна възраст (или по-големи, ако са налице пропуски при усвояването на учебния материал).