First Steps in English 1 е първата част от поредица учебни помагала, предназначени да улеснят прохождането на децата при изучаването на английския език. Подходящо е за деца от 7- до 9-годишна възраст (или по-големи, ако са налице пропуски при усвояването на учебния материал).