Автор: Десислава Георгиева
Публикувано на 16/02/2022

В поредица от статии Ви представяме лекторите в Конференция по Демокрация – 2022

Това е Яна Попова, по професия е финасист. Представлява Фондация Темида, създадена с обществено полезна цел да повишава финансовата грамотност и да осигурява превенция и подкрепа на домакинства в състояние на свръхзадлъжнялост.

На конференцията по Демокрация ще говори за зачестилия феномен на свръхзадлъжнялост, за отношението ни към парите, и за дисбаланса между финансова грамотност и финансова задлъжнялост в обществото ни.  Това ще се случи в Панел 3: Икономическа и екологична справедливост с начало 14:30 часа.

За повече информация за таз годишното излъчване на Конференция по Демокрация 2022г. може да прочетете тук

 

АКО ТОВА, КОЕТО ПРАВИМ, Е ВАЖНО ЗА ТЕБ, ПОДКРЕПИ НИ!

Моля, сподели тази информация, за да стигне до повече читатели!

Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността

Проектът „Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е подобряване информираността на гражданите за ролята на неправителствените организации в обществото. Този материал е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Обществен център за околна среда и устойчиво развитие и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този материал отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Подкрепи ни с покупка от онлайн магазина