Автор: Свилена Велчева
Публикувано на 15/04/2020

Склонни ли са българските общини да предоставят земеделски земи за обработване, като
социални помощи? Вижте резултатите от проучвания в Североизточна България. Анализът беше представен по време на „Конференция по демокрация 2020“ от адвокат Александър Асенов. Проучването е извършено по поръчка на Обществен център за околна среда и устойчиво развитие през ноември и декември 2019 г. сред общините и областните служби по земеделие в четирите области, част от Североизточният регион за планиране. Проучването е част от проект „Застъпническа кампания за активно използване на общинските земеделски земи“, финансиран от Global Greengrants Fund.

Съпътстващата презентация можете да видите ТУК.

АКО ТОВА, КОЕТО ПРАВИМ, Е ВАЖНО ЗА ТЕБ, ПОДКРЕПИ НИ!

Моля, сподели тази информация, за да стигне до повече читатели!

Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността

Проектът „Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е подобряване информираността на гражданите за ролята на неправителствените организации в обществото. Този материал е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Обществен център за околна среда и устойчиво развитие и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този материал отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Подкрепи ни с покупка от онлайн магазина