Местонахождение на обществената територия: Мястото е разделителната ивица на ул.“Царевец“ в кв.Левски.

Състояние в момента: Мястото представлява разделителната ивица между двете платна на ул.“Царевец“, състояща се от облицован канал и прилежащи зелени площи.

Наскоро беше направен ремонт на южното платно, както и на съседни междублокови пространства – всичко бе бетонирано и асфалтирано с нулев ефект.

Тези преходни маршрути са непокътнати от години, зеленината е саморасла и неподдържана. Имат потенциала  да се превърнат в красиви достъпни места за преход, а защо не и за отдих.

Проекто-идея: След като се реконструират и облагородят градските паркове, може да се създаде мрежа от зелени коридори или градски екопътеки, която да ги свързва. Тези линии следва да бъдат изградени в съзвучие със заобикалящата ги среда. Могат да се копират сходни елементи и решения, примерно от Морската градина.

Основната цел е лесен, удобен и най-вече защитен преход между градските пространства, както и естетични подобрения на средата.

За автора: Антон Богдев е инженер – проектант. Завършил е Университета по архитектура, строителство и геодезия в София и Национална гимназия по хуманитарни науки и изкуства „Константин Преславски“ във Варна. В обсега на компетентностите му влизат: изработка на специализирани карти, създаване на цифрови модели на терена, вертикално планиране, изчисление на обеми и количества, геоинформационни системи. За контакт: anton_bogdev@abv.bg.

Очакваме и вашите предложения за инициативата „Как изглежда ЕкоВарна“ на ел. адрес: ecovarna.info@gmail.com.

Проектите трябва:

– да осигуряват баланс между природните и антропогенните фактори и да създават предпоставки за устойчиво развитие на Варна;

-да съдържат кратка обяснителна част за местонахождението на обществената територия, сегашното й състояние и визия за бъдещото й развитие;

– да бъдат придружени с визуализация – снимка на настоящото състояние на мястото и цветна скица, схема на бъдещото;

– да са придружени с кратко CV на автора;

Проектите ще бъдат публикувани в рубриката „Актуално“, категория „Екоград“, на сайта ecovarna.info (след обновяването му). След приключването на инициативата (до набирането на 12 проекто-идеи) ще бъдат внесени в Съюза на архитектите – дружество Варна. Всички 12 идеи „Как изглежда ЕкоВарна“ ще бъдат представени в официална изложба по време на гражданския форум „Конференция по демокрация 2021“, който се провежда ежегодно в последната събота на февруари.

„Как изглежда ЕкоВарна“ е част от инициативата „Активни за устройване на обществени пространства“.