Целта на проекта е да алармира местните общности и местните власти за пагубното влияние на замърсяването, причинено от човешката дейност, върху Варненското езеро и всички видове, които обитават района. Чрез методите на визуалното изкуство и журналистическото разследване да покаже причините за замърсяването на езерото и как те променят качеството на живот на местните общности.

Обществен център за околна среда и устойчиво развитие се стреми чрез проекта:

Да предизвика гражданска активност в посока почистване и опазване на водната екосистема;

Да запознае местните общности с алтернативите на битовите замърсители на водите, в т. ч. на еднократната пластмаса. За целта ще бъде заснет документален образователен филм в три части за: 1) екологичното състояние на Варненското езеро и свързаното с него Черноморското крайбрежие; 2) качеството на живот на местните общности, живеещи на брега на езерото; 3) възможните пътища за решаване на проблема с участие на гражданите и местните власти;

Да бъдат подпомогнати местните общности, в това число медийно и с юридически консултации, да реализират граждански активности с цел подобряване екологичното състояние на Варненското езеро и свързаното с него черноморско крайбрежие;

Да бъде организирано демонстрационно почистване на част от крайбрежната ивица в навечерието на Международния ден на Черно море.

Защо го правим: Обществен център за околна среда и устойчиво развитие периодично е търсен за защита интересите на местните общности и околната среда от инвестиционни интереси в района. През последните две години работи по проблема в партньорство с рибарска кооперация „Малка Чайка“ и Българско дружество за защита на птиците.

Проектът се реализира благодарение на най-голямата социално отговорна инициатива на Лидл България „Ти и Lidl за по-добър живот“, в партньорство с Фондация „Работилница за граждански инициативи“ и Български дарителски форум.

Период на реализация: 1 ноември 2021 – 31 октомври 2022 г.

Координатор на проекта:

свилена велчева

Свилена Велчева
тел.: 0887 898 118
e-mail: info@ecovarna.info

Партньори: