Обществен Център за Околна Среда и Устойчиво Развитие

Порталът за околна среда и екология във Варна

Порталът за околна среда и екология във Варна е дело на ОЦОСУР (Обществен център за околна среда и устойчиво развитие), чиято мисия е подпомагане процесите на устойчиво развитие в системата “човек – общество – околна среда” чрез превръщане опазването на околната среда в личен интерес на всеки.