Автор: Илиян Илиев
Публикувано на 06/02/2022

Кампания „Лист по лист“ получи порадното си признание. Този път то е с посока Европейската комисия. В публикува Доклад представящ постигнатите резултати от проектите по програма „Еразъм+“, реализирани между 2014 и 2020 г., фокусирани върху темата за образование за екологична устойчивост. От списък от 120 проекта, в базата данни на Еразъм+ обозначени като „добра практика“, са избрани 15 проекта за обстойно проучване. Докладът обобщава основните констатации от 15-те казуса, с оглед идентифициране и демонстриране на успешни подходи и подкрепа за разработването на политики на ЕС в тази област. Под казус №5 е описан проекта „Лист по лист“. Авторите отбелязват: „Интервюирани членове на борда на координиращата НПО, както и доброволци подчертаха, колко са се променили и развили екологично им съзнание и поведение, благодарение на участието им в дейностите по проекта „Лист по листо“, които те мисленето има дългосрочен ефект върху живота им. Друг аспект на ученето през целия живот се разпространява на екологично обучение и устойчиво поведение в рамките на партньорските организации на Обществения екологичен център за устойчиво развитие, както и в рамките на местната община Варна и извън нея.Докладът може да бъде прочетен онлайн тук .

АКО ТОВА, КОЕТО ПРАВИМ, Е ВАЖНО ЗА ТЕБ, ПОДКРЕПИ НИ!

Моля, сподели тази информация, за да стигне до повече читатели!

Подкрепи ни с покупка от онлайн магазина