Автор: Свилена Велчева
Публикувано на 15/03/2021

18 март е Световен ден на рециклирането – добър повод, за да покажем, че рециклирането е важно и едновременно забавно. Снимайте мястото, където събирате разделно отпадъците си – хартия, пластмаса, стъкло, метал. Разкажете ни интересна случка, свързана с опитите ви да използвате многократно опаковки и да рециклирате. Изпратете ни ги на: info@ecovarna.info. Ако сте училище или организация, която работи с деца и младежи, организирайте събитие, дискусия или среща във връзка с рециклирането и ни поканете да я отразим.

Нека покажем, че ни пука за природата! На 18 март вашите истории в снимки, видео или текст, ще бъдат публикувани в ecovarna.info, Инстаграм и във Фейсбук страницата на Обществен център за околна среда и устойчиво развитие.

Какво се случва с отпадъка, изхвърлен в общия контейнер за смет?! Замърсява се от останалия боклук, особено ако това е хартия, и не става за по-нататъшно рециклиране. Оттам отива на сметището или в инсталация за изгаряне на отпадъци. При разграждането или унищожаването му се отделят вредни емисии, замърсяват се почвата, водата, въздуха. Цената, която плащаме, е здравето ни.

В най-добрия случай, отпадъкът в общия контейнер може да бъде отделен за рециклиране в предприятието за преработка на отпадъци. Това обаче означава допълнителен ресурс и разход за транспорт, за труд и още отделени въглеродни емисии от изминатите допълнителни километри до сортировъчния пункт. Цената за това се начислява и върху вашата такса смет.

Ето защо предварителното разделяне на отпадъците за рециклиране не е за пренебрегване. Вижте няколко съвета за това как и какво от битовите си отпадъци можем да рециклираме!

 

Очакваме вашите снимки, видеа и истории за рециклирането на: info@ecovarna.info! Най-добрите фото, видео или текстови истории за рециклирането ще бъдат наградени с многократна чаша за чай/мляко.

СПОДЕЛИ!

Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността

Проектът „Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е подобряване информираността на гражданите за ролята на неправителствените организации в обществото. Този материал е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Обществен център за околна среда и устойчиво развитие и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този материал отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Подкрепи ни с покупка от онлайн магазина