Автор: Свилена Велчева
Публикувано на 15/03/2021

18 март е Световен ден на рециклирането – добър повод, за да покажем, че рециклирането е важно и едновременно забавно. Снимайте мястото, където събирате разделно отпадъците си – хартия, пластмаса, стъкло, метал. Разкажете ни интересна случка, свързана с опитите ви да използвате многократно опаковки и да рециклирате. Изпратете ни ги на: info@ecovarna.info. Ако сте училище или организация, която работи с деца и младежи, организирайте събитие, дискусия или среща във връзка с рециклирането и ни поканете да я отразим.

Нека покажем, че ни пука за природата! На 18 март вашите истории в снимки, видео или текст, ще бъдат публикувани в ecovarna.info, Инстаграм и във Фейсбук страницата на Обществен център за околна среда и устойчиво развитие.

Какво се случва с отпадъка, изхвърлен в общия контейнер за смет?! Замърсява се от останалия боклук, особено ако това е хартия, и не става за по-нататъшно рециклиране. Оттам отива на сметището или в инсталация за изгаряне на отпадъци. При разграждането или унищожаването му се отделят вредни емисии, замърсяват се почвата, водата, въздуха. Цената, която плащаме, е здравето ни.

В най-добрия случай, отпадъкът в общия контейнер може да бъде отделен за рециклиране в предприятието за преработка на отпадъци. Това обаче означава допълнителен ресурс и разход за транспорт, за труд и още отделени въглеродни емисии от изминатите допълнителни километри до сортировъчния пункт. Цената за това се начислява и върху вашата такса смет.

Ето защо предварителното разделяне на отпадъците за рециклиране не е за пренебрегване. Вижте няколко съвета за това как и какво от битовите си отпадъци можем да рециклираме!

 

Очакваме вашите снимки, видеа и истории за рециклирането на: info@ecovarna.info! Най-добрите фото, видео или текстови истории за рециклирането ще бъдат наградени с многократна чаша за чай/мляко.

АКО ТОВА, КОЕТО ПРАВИМ, Е ВАЖНО ЗА ТЕБ, ПОДКРЕПИ НИ!

Моля, сподели тази информация, за да стигне до повече читатели!

Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността

Проектът „Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е подобряване информираността на гражданите за ролята на неправителствените организации в обществото. Този материал е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Обществен център за околна среда и устойчиво развитие и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този материал отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Подкрепи ни с покупка от онлайн магазина