Един разговор с Димитър Кършовски за „Дигиталното номадство“ като начин на живот.