Разговор с Тина Боянова директор на ДГ „Детска радост“ за мотивацията да приучите децата да използват чаши за многократна употреба.