Едва 80 млн. лв. иска да си върне държавата от 132 извършени заменки. А загубата само от една сделка, тази за „Камчийски пясъци“, е 700 млн. лв., разказва Вера Стаевска от „Зелени закони“.

Подробности за сделките, разкрити от гражданския сектор, може да прочетете тук.

Повече за кампанията за заменките на „Зелени закони“, може да намерите тук.


С подкрепата на:
Проектът "Подобряване на общественото познание за ролята на гражданскатат организация за общността" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е подобряване информираността на гражданите за ролята на неправителствените организации в обществото.
Този материал е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Обществен център за околна среда и устойчиво развитие и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този материал отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.