Какво се случва, когато трето поколение градско чедо отиде да живее в обезлюдено село в Балкана? Защо един червей има толкова право да живее, колкото и всеки друг вид на планетата?Как да намерим баланса в градината, света и собственото си тяло? На тези и още много други въпроси търси отговор в книгата си „Девет цикъла сезони“ Надежда Максимова. А коя е Надежда и защо е живее в село с десет къщи, на което е единственият жител, чуйте!

Повече за алтернативните избори, които правим, може да видите от презентацията на Надежда Максимова тук.