Подаръкът с кауза не е обикновена вещ. Носи различна емоция, дарява надежда, прави добро. Ето как се случва това:

Подаръкът с кауза е произведен или предоставян от човек или организация, които се нуждаят от подкрепа, за да реализират добрина или благотворителност. Купувайки такава стока или услуга вие дарявате най-малко на двама – на този, на когото подарявате и на този, от когото купувате.

Избирайки благотворителен продукт, вие помагате да се реализира нещо, в което вярвате и смятате за полезно за вас и обществото. Чувствате се полезен и потребен.

Инвестицията в стоки и услуги, предлагани с благотворителна цел, е вложение директно в местната икономика и дребния бизнес. Защото този тип стоки са продукт на малки местни фирми или дребни земеделски производители. Вашите пари ще останат в региона, в който живеете и ще подпомогнат неговото развитие.

Не чакайте повод, за да направите подарък с кауза и да подкрепите усилията ни за по-чиста околна среда! „Това е въпрос на дисциплина – каза ми по-късно Малкият принц. – Когато се приготвиш сутрин, трябва да се погрижиш и за планетата.“ Нека го направим още сега!