Автор: Свилена Велчева
Публикувано на 26/09/2019

Два подводни рифа са предвидени за изграждане в курорта Св. св. Константин и Елена. Те са част от подробния устройствен план за дострояване на буна „Минерален басейн“ в комплекса. Планът беше одобрен днес на заседание на Общински съвет – Варна. Решението се отнася за обект „Морска част за дострояване на буна, крило север „Голям плаж“ и крило юг „Малък плаж“ в курорта.

В плана е предвидено изграждане на подводна част, чиято височина трябва да позволява навлизане само на плавателни съдове с малко газене – ветроходни и рибарски лодки. „Според предварителните симулационни модели реализацията на проекта ще позволи натрупването на допълнителна плажна ивица и образуването на нова плажна част“, коментира главният архитект на Варна Виктор Бузев. Участъкът, в който ще се реализира проекта заема крайбрежна брегова ивица с дължина около 660 м. и ширина – 250 м., като в най-широката си част навлиза в морето на широчина 206 м. Първият етап на изпълнение на буната обхваща нейната централна част с обща дължина 117, 6 м. Към момента на буната е изграден заустващ канал, който отвежда повърхностни води от минаващото в близост дере.

Дострояването е необходимо заради установени компрометирани места и липси в защитната бронировка при върха на буната, гласи обосновката към проекта.

С приемането на плана се дава зелена светлина на дейностите по брегоукрепване и брегозащита, които трябва да предпазят бреговата част от  ерозионни процеси.

Освен доизграждане планът предвижда буната да се свърже и с двете допълнителни крила – северно „Голям плаж“ и южно „Малък плаж“ в курорта.

АКО ТОВА, КОЕТО ПРАВИМ, Е ВАЖНО ЗА ТЕБ, ПОДКРЕПИ НИ!

Моля, сподели тази информация, за да стигне до повече читатели!

Подкрепи ни с покупка от онлайн магазина