Автор: Свилена Велчева
Публикувано на 24/06/2020

Предизвикваме себе си! Направете го и вие! Не знаем отговора на всички въпроси. Но сме готови да търсим отговорите заедно. Всеки петък между 15 и 16 ч Илиян Илиев от Обществен център за околна среда и устойчиво развитие ще отговаря на ваши въпроси, свързани с екологията.

Идеята е в рамките на „Зелени петъци“ да поговорим открито за проблемите на околната среда. Но не само. С въпросите се раждат идеите, за това как можем да направим по-еко и по-устойчиво мястото, където живеем.

Не приемаме анонимки. Очакваме ви всеки петък, на живо, на ул. „Сава Радулов“ 14 във Варна с въпрос към еколозите. Входният билет е малко стъклено шише за рециклиране или метален флакон 😊

АКО ТОВА, КОЕТО ПРАВИМ, Е ВАЖНО ЗА ТЕБ, ПОДКРЕПИ НИ!

Моля, сподели тази информация, за да стигне до повече читатели!

Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността

Проектът „Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е подобряване информираността на гражданите за ролята на неправителствените организации в обществото. Този материал е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Обществен център за околна среда и устойчиво развитие и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този материал отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Подкрепи ни с покупка от онлайн магазина