Автор: Свилена Велчева
Публикувано на 24/06/2020

Предизвикваме себе си! Направете го и вие! Не знаем отговора на всички въпроси. Но сме готови да търсим отговорите заедно. Всеки петък между 15 и 16 ч Илиян Илиев от Обществен център за околна среда и устойчиво развитие ще отговаря на ваши въпроси, свързани с екологията.

Идеята е в рамките на „Зелени петъци“ да поговорим открито за проблемите на околната среда. Но не само. С въпросите се раждат идеите, за това как можем да направим по-еко и по-устойчиво мястото, където живеем.

Не приемаме анонимки. Очакваме ви всеки петък, на живо, на ул. „Сава Радулов“ 14 във Варна с въпрос към еколозите. Входният билет е малко стъклено шише за рециклиране или метален флакон 😊

СПОДЕЛИ!

Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността

Проектът „Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е подобряване информираността на гражданите за ролята на неправителствените организации в обществото. Този материал е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Обществен център за околна среда и устойчиво развитие и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този материал отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Подкрепи ни с покупка от онлайн магазина