Автор: Свилена Велчева
Публикувано на 16/11/2023

Първия интерактивен урок за климатичните промени по проекта „Симулатор-стимулатор“ проведе в Професионалната гимназия по електротехника във Варна Обществен център за околна среда и устойчиво развитие. Учениците от 9 клас, специалност „Изкуствен интелект“, влязоха в ролите на политици, земеделци, индустриалци, представители на чистите технологии и производители на конвенционална енергия. С помощта на климатичния онлайн симулатор En-ROADS те направиха собствен симулационен модел, в който промениха световното производството на въглища, възобновяема енергия, ядрени мощности, петрол, електрификацията на транспорт и енергийната ефективност на сградите, обезлесяването. Прогнозираха икономическия растеж, въглеродната цена и броя на населението на Земята. Всички ученици успяха да се вместят в изискванията на Парижкото споразумение, като ограничат глобалното затопляне на климата до 1,5-2 градуса/годишно. Групата на правителството беше най-песимистична в прогнозите си и ограничи температурата до 2 градуса, докато тази на индустрията оптимистично стигна до 1,4 градуса. Всички те обаче реалистично или не минавах през намаляване на населението на Земята и задържане или намаляване на икономическия растеж, както и до значително увеличаване на въглеродната цена, която плаща бизнеса.

Над 200 ученици между 8 и 12 клас във Варна ще преминат през обучение за климатичните промени през учебната 2023/2024 г. Всички те ще участват в създаването на сценарий за ограничаване на промените в климата. Трите най-добри ще бъдат наградени в края на проекта.

Заниманията са организирани от Обществен център за околна среда и устойчиво развитие по проект „Симулатор-стимулатор“ – един от четиринадесетте финалистите в осмото издание на Vivacom Регионален грант.

„Мисията ни е да въведем онлайн симулатора в учебните програми в училищата във Варна. Ще обучим над 20 учители да работят с образователния софтуер, който след това ще приложат в преподавателската си практика в часовете по география, химия, биология или в часа на класния ръководител“, заяви Илиян Илиев от Обществения център за околна среда и устойчиво развитие. За да разберат повече ученици как решенията им влияят върху ефектите от глобалното затопляне, ще подготвим видео учебно съдържание по темата и допълнителни онлайн информационни материали“, допълни Илиев.

АКО ТОВА, КОЕТО ПРАВИМ, Е ВАЖНО ЗА ТЕБ, ПОДКРЕПИ НИ!

Моля, сподели тази информация, за да стигне до повече читатели!

виваком фънд

Проектът „Симулатор – стимулатор“ се осъществява с финансовата подкрепа на Vivacom Fund.

Подкрепи ни с покупка от онлайн магазина