Европейски корпус за солидарност, програма „Еразъм+” и Центъра за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР).