Програма „Мтел еко грант – природа с бъдеще” разглежда опазването на природата в контекста на осъзнаването на личната отговорност и приноса на всеки гражданин, които се възпитават от млада възраст. Програмата насърчава връзката между учебните заведения и професионалните природозащитни организации, както и информиране и мотивиране за опазване на природата.