Корпоративната социална отговорност (КСО) вече е задължителен елемент от профила на всяка компания. Но какво трябва да съдържа и как да го управляваме така, че да има полза и за обществото, за духа и имиджа на компанията и същевременно да отговаря на корпоративните цели? Ние можем да Ви помогнем в целия процес – от избора на кауза и подходите за нейната подкрепа до реализиране на идеите ви. Независимо колко голяма е Вашата компания, ние ще Ви помогнем да постигнете максимални резултати със своите програми. Благодарение на нашия професионален опит за нуждите на социалните, образователните и екологичните организации, ФПББ може да консултира оформянето на вашата отличима корпоративна социална програма, която ще е изработена специално за Вашата компания. Заедно, ние можем да постигнем реални промени – за Вашата компания, за Вашите служители, за обществото. За да получите консултация за Вашата социално-отговорна програма, моля, свържете се с нас.