Автор: Десислава Георгиева
Публикувано на 24/02/2022

В поредица от статии Ви представяме лекторите в Конференция по Демокрация – 2022

Казвам се Десислава Стоянова и започнах да се занимавам с природозащитна дейност още от 1999 г. като един от организаторите на първото високопланинско почистване в НП „Пирин“. Така се запознах и станах част за първи път от Екологично сдружение “За Земята”.

След като завърших магистратура по Екологични науки и политики в Амстердам и Будапеща, работих на международно ниво в европейски партньорски мрежи, които кампанират за прозрачност и смислено разходване на европейските публични средства.

През 2013 г., в желанието си да работя повече на местно ниво и вярвайки, се върнах в България и отново станах част от „За Земята“ в екипи „Икономическа справедливост“ и „Нулеви отпадъци“.

Част съм от Конференция по демокрация, защото вярвам, че че промяната към екологична справедливост започва от силните местни общности, и силно ги подкрепям.  В Панел 1: Граждански инициативи от Варна и страната с начален час 10:50ч ще поговорим за Новата вълна – изгаряне на отпадъци и „еко енергия“ и защо това не е решение?

www.zazemiata.org

За повече информация за таз годишното излъчване на Конференция по Демокрация 2022г. може да прочетете тук

 

АКО ТОВА, КОЕТО ПРАВИМ, Е ВАЖНО ЗА ТЕБ, ПОДКРЕПИ НИ!

Моля, сподели тази информация, за да стигне до повече читатели!

Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността

Проектът „Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е подобряване информираността на гражданите за ролята на неправителствените организации в обществото. Този материал е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Обществен център за околна среда и устойчиво развитие и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този материал отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Подкрепи ни с покупка от онлайн магазина