Автор: Десислава Георгиева
Публикувано на 15/04/2022

Екипът на ЕкоВарна, подкрепя идеята на нашия приятел Теодоси Бялков – „Открий колелото/Find the bike“

“Открий колелото” е мечта. Мечта за градове с повече колелета и по-малко коли, с по-чист въздух, по-малко шум и по-усмихнати, по-здрави хора.

“Открий колелото” е и бизнес. Бизнес, който иска да възкреси велосипедите, забравени из мазета и тавани, и да ги върне по улиците на градовете, като предложи лесно отдаване под наем на всеки, който търси колело. Бизнес, който би дал възможност на немалко хора да печелят или да добавят към вече спечеленото от други начинания.

Повече за неговата прекрасна идея може да прочете на  https://findthebike.eu/

Може да подкрепите идея на Теодоси като си изтеглите приложението на вашите мобилни телефони и харесате във фейсбук страницата.

 

 

 

 

 

 

 

 

АКО ТОВА, КОЕТО ПРАВИМ, Е ВАЖНО ЗА ТЕБ, ПОДКРЕПИ НИ!

Моля, сподели тази информация, за да стигне до повече читатели!

Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността

Проектът „Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е подобряване информираността на гражданите за ролята на неправителствените организации в обществото. Този материал е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Обществен център за околна среда и устойчиво развитие и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този материал отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Подкрепи ни с покупка от онлайн магазина