Автор: Свилена Велчева
Публикувано на 12/03/2021

Снимка: Ecovarna.info

Община Варна проучва мнението на гражданите и заинтересованите страни във връзка с изготвянето на План за интегрирано развитие на Община Варна за периода 2021-2027 г. Целта е да бъдат събрани данни за „Анализ на икономическото, социалното и екологичното състояние, нуждите и потенциалите за развитие на Община Варна“, който е част от плана. От местната власт уверяват гражданите, че попълвайки анкетата, участвате в изготвянето на най-важния стратегически документ, свързан с развитието на общината през следващите седем години.

Анкетата е разделена на две – за граждани и за представителите на местния бизнес, образователните институции, НПО и други заинтересовани страни. Организациите трябва да посочат в кой от секторите работят и колко са постоянно заетите в тях лица.

Първият въпрос и към двете групи е: Как се промени Община Варна, като цяло, през последните 7 години? Възможните отговори са: „Общината се подобри бързо към по-добро“; „към по-добро, но с по-бавни темпове от очакваните“; „нищо не се е променило“ и „общото състояние на общината се влоши“. Има питане и за състоянието на общината по отделни параметри, сред които културно-историческо наследство, образование, социални услуги, здравеопазване, туризъм и др. Основните въпроси са свързани със състоянието на ифраструктурата и предоставяните социални услуги. Един от малкото въпроси относно бъдещото развитие на града гласи: „Кои трябва да са основните приоритети за развитие на община Варна през следващите години, според Вас?“. Към организациите има и въпроси, касаещи взаимодействието им с общинската администрация.

Участието в проучването е анонимно и получените резултати ще бъдат разглеждани единствено в обобщен вариант и за целите на статистическия анализ на всички получени данни, уверяват от общинската администрация.

АКО ТОВА, КОЕТО ПРАВИМ, Е ВАЖНО ЗА ТЕБ, ПОДКРЕПИ НИ!

Моля, сподели тази информация, за да стигне до повече читатели!

Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността

Проектът „Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е подобряване информираността на гражданите за ролята на неправителствените организации в обществото. Този материал е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Обществен център за околна среда и устойчиво развитие и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този материал отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Подкрепи ни с покупка от онлайн магазина