Автор: Свилена Велчева
Публикувано на 10/08/2020

Във връзка с разширяването на Синята зона във Варна, кампанията за разделно събиране на хартия „Лист по лист“ въвежда нови правила за участниците, събиращи хартия за рециклиране.

Всеки участник, чийто офис или дом се намира в Синята зона, трябва да осигури един от вариантите за вземане на хартията:

  • Изнасяне на хартията пред входа/паркинга (при избор на този вариант, моля изпратете актуален телефон на info@ecovarna.info, за да ви се обадим преди пристигане);
  • Свободно служебно място за кратковременно паркиране;
  • Плащане на 1 лв. такса Синя зона за автомобила на кампания „Лист по лист“.

Новите правила влизат в сила от 11 август 2020 г.

Кампанията „Лист по лист“ се реализира вече 20 години във Варна, благодарение на близо 300 офиси на компании, учебни заведения, администрации и семейства. Кампанията се самоиздържа от получените средства от рециклираната хартия. Икономическата ситуация в момента поставя под въпрос продължаването на кампанията. От една страна рециклиращите компании понижиха изкупните цени хартията на 2 до 6 ст./кг според качеството й. От друга – поддръжката на автомобила на кампанията стана прекалено скъпа заради физическото му остаряване. Въпреки проблемите, сме решени да продължим кампанията. Заради всички участници в „Лист по лист“, които ги е грижа за околната среда!

АКО ТОВА, КОЕТО ПРАВИМ, Е ВАЖНО ЗА ТЕБ, ПОДКРЕПИ НИ!

Моля, сподели тази информация, за да стигне до повече читатели!

Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността

Проектът „Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е подобряване информираността на гражданите за ролята на неправителствените организации в обществото. Този материал е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Обществен център за околна среда и устойчиво развитие и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този материал отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Подкрепи ни с покупка от онлайн магазина