Автор: Илиян Илиев
Публикувано на 02/12/2022

Предложените изменения в Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ) са добри, но те е само първата стъпка в улесняване производството на енергия от ВЕИ от граждани и общности от граждани. Това стана ясно изказванията и дискусията по време на XVI Национална конференция на Асоциацията на българските енергийни агенции. Във форума участваха представители на проекта „Да бъдем енергийно независими“, изпълняван от Обществен център за околна среда и устойчиво развитие (ОЦОСУР) и „Зелени закони“.

Необходимо е да се работи и за изменение на правилниците и структурите, на които ще бъде вменено изпълнението на закона, стана ясно по време на срещата. Това са и следващите стъпки, пред които са изправени ОЦОСУР и „Зелени закони“.

Предложените законови изменения бяха представени като част от темите „Енергийният преход и енергийната бедност – енергийни общности – правни аспекти в България“ на Кристиян Димитров от „Грийнпийс“ и „Предложения за допълнителни законодателни промени“ на адв. Павлин Стоянов, VISIAW.Форумът се проведе под надслов „Енергийната ефективност и ВЕИ – как да посрещнем предизвикателствата на енергийния преход и енергийната бедност“. Присъстваха на 50 представители на действащите енергийни агенции от страната. Участие взе и председателят на ОЦОСУР Илиян Илиев, като част от търсенето на по-широка подкрепа за внесените изменения в Закона за енергията от възобновяеми източници в 48 Народно събрание.

Всички предлагани текстове в закона и съпътстващите го наредби ще бъдат предложени на варненската общественост и експерти от региона по време на ежегодният граждански форум „Конференция по демокрация“, който по традиция се провежда последната събота и неделя на месец февруари.
Застъпническата кампания за енергийна независимост на ОЦОСУР-Варна и „Зелени закони“ се провежда по проект „Да бъдем енергийно независими“, финансиран от Фонд „Активни граждани България“ по финансовия механизъм на ЕИП 2014 – 2021 г.

 

 

     Този материал е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Обществен център за околна среда и устойчиво развитие и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този материал отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

АКО ТОВА, КОЕТО ПРАВИМ, Е ВАЖНО ЗА ТЕБ, ПОДКРЕПИ НИ!

Моля, сподели тази информация, за да стигне до повече читатели!

Подкрепи ни с покупка от онлайн магазина