Автор: Десислава Георгиева
Публикувано на 15/12/2021

Науката пита – природата и етиката отговарят: природосъобразни и етични решения за Ковид кризата e последната презентация от Панел 3 – Демокрация и човешки права по време на пандемия, от извънредното есенно издание на Конференция по Демокрация 2021г. Темата е подготвена и представена от Тодор Славов, Екологично сдружение. Авторът ни предлага да погледнем на приложените мерки за справяне с пандемията от екологична гледна точка. Как плюсове и какви минуси ще отчете природата. Какъв ще бъде екологичния отпечатък, който ние хората ще оставим. Какво се причиняваме всеки път когато сме обявявали воина на природата и как това е рефлектирало върху човечеството. Ако искате може да слушате и в подкаст.

 

АКО ТОВА, КОЕТО ПРАВИМ, Е ВАЖНО ЗА ТЕБ, ПОДКРЕПИ НИ!

Моля, сподели тази информация, за да стигне до повече читатели!

Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността

Проектът „Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е подобряване информираността на гражданите за ролята на неправителствените организации в обществото. Този материал е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Обществен център за околна среда и устойчиво развитие и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този материал отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Подкрепи ни с покупка от онлайн магазина