Автор: Десислава Георгиева
Публикувано на 03/12/2021

Впечатлени родите ли от генерираните отпадъци от масовото тестване на децата в училищата, се обърнаха към нас с въпрос „Какво може да се направи, за да се намалят тези генерирани отпадъците“. И нашите експерти от „Вие питате, ние отговаряме“ приеха задачата и като резултат отговора може да видите в това видео.

Вие питате, ние отговаряме е нова поредица в нашия канал, в която ще можете да ни задавате всякакви въпроси свързани с опазването на околната среда и личното ни участие в целия този процес. Въпросите може да ни изпращате на електронна поща info@ecovarna.info или на фейсбук страницата ни www.facebook.com/ecovarna. Ние ще ви отговаряме с кратко видео в нашият видеоканал.
#ВиеПитатеНиеОтговаряме

СПОДЕЛИ!

Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността

Проектът „Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е подобряване информираността на гражданите за ролята на неправителствените организации в обществото. Този материал е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Обществен център за околна среда и устойчиво развитие и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този материал отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Подкрепи ни с покупка от онлайн магазина