Автор: Десислава Георгиева
Публикувано на 24/02/2022

В поредица от статии Ви представяме лекторите в Конференция по Демокрация – 2022

Алекснадър Асенов е координатор на „Правен фонд“ към Обществен център за околна среда и устойчиво развитие. Извършва прави анализи, консултации и експертизи по теми, свързани с екологията, гражданските права, достъпа до информация и др.

Магистър по право от Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“. Специализира „Особености на прилагането на Правото на Европейския съюз в държавите-членки и на производствата пред Съда на ЕО” към Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и Института по европейско право.

Бил е обучител към Фондация „Български адвокати по правата на човека“, юридически консултант към община Аврен, Българско дружество за защита на птиците, Българско сдружение за насърчаване на гражданската инициатива, както и ръководител на правния екип на „Българска фондация Биоразнообразие“.

Темата, която е избрал за конференцията:

“ Моралист и мислител-  забравеният демократ“. В панел 4: Свобода без граници с начален час 16:00ч.

Става дума за наш  обществен деец и творец от края на 19 в. и началото на 20 в., чието дело е незаслужено забравено. Ще го представи, чрез негови цитати, а самата личност ще стане ясна в края на презентацията.

За повече информация за таз годишното излъчване на Конференция по Демокрация 2022г. може да прочетете тук

АКО ТОВА, КОЕТО ПРАВИМ, Е ВАЖНО ЗА ТЕБ, ПОДКРЕПИ НИ!

Моля, сподели тази информация, за да стигне до повече читатели!

Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността

Проектът „Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е подобряване информираността на гражданите за ролята на неправителствените организации в обществото. Този материал е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Обществен център за околна среда и устойчиво развитие и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този материал отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Подкрепи ни с покупка от онлайн магазина