Автор: Десислава Георгиева
Публикувано на 25/03/2022

Предлагаме Ви избрани моменти от Конференция по Демокрация 2022г. – февруари. По традиция първият панел от конференцията е отреден за гражданските инициативи от Варна и страната.

адв. Александър Асенов ни беше подготвил презентацията “ Моралист и мислител – забравеният демократ“. Запазена в тайна и поднесена по забавен начин в стил куиз, слайд по слайд адв. Асенов ни разка за живота на виден българин, който рядко свързваме с неговата политическа кариера. Малко преди края на презентацията, наш зрител отгатна името, но кой е този моралист и мислител, може да разберете като проследите презентацията на адв. Асенов слушате в нашия подкаст.

СПОДЕЛИ!

Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността

Проектът „Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е подобряване информираността на гражданите за ролята на неправителствените организации в обществото. Този материал е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Обществен център за околна среда и устойчиво развитие и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този материал отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Подкрепи ни с покупка от онлайн магазина