С всеки закупен продукт вие дарявате 2 лв. в подкрепа на усилията ни за по-чиста околна среда. Всеки продукт е произведен, отпечатан или брандиран от малък местен производител. Потребявайки такъв тип продукти, вие подпомагате дребния предприемач и устойчивата местна икономика.