Обществен Център за Околна Среда и Устойчиво Развитие

„Лист по лист“ – как да се включим в кампанията?

50 дървета умират всеки час във Варна! Хартията е най-разпространеният отпадък и въпреки въведените форми за разделно събиране и рециклиране, все още огромни количества хартия от работните ни места отиват на сметището.

Древна мъдрост гласи: „Ако не засадиш поне едно дърво през живота си, значи си живял напразно!“. Днес динамичният начин на живот ни отдалечава все повече от природата. Ако не ни се отдаде възможност да засадим дърво, то можем да спасим от изсичане вече засадените. В това е смисълът на кампания „Лист по лист“. Очакваме ви!

Какво представлява „Лист по лист“?

„Лист по лист“ е самоиздържаща се кампания. За всеки килограм предадена хартия кампанията получава стотинки от изкупните пунктове. Набраните средства се изразходват по следния начин: 70% отиват за разходи за издръжка на кампанията и 30% се внасят във Фонд “Лист”, чрез който се финансират различни младежки инициативи за популяризиране рециклирането на отпадъци и опазването на околната среда.

Как може да се включите в кампания „Лист по лист“?

Стъпка 1 – Заявка за участие

Заявката за участие става след ваше обаждане или имейл, с които вие заявявате вашето намерение.

Стъпка 2 – Договаряне на участието

По телефона и/или със среща в офиса ви. Съзнавайки ежедневната ви натовареност и водени от желание да не нарушаваме комфорта на работното ви място, ще изберем най-подходящия за вас начин за събиране на хартия, в зависимост от офис пространството, броя на служителите и структурата на сградата. Така вие, вашите колеги и служители ще можете да събирате стари вестници, копирна и принтер хартия, картон и хартиени опаковки, отделяни при ежедневната ви дейност.

Забележка: Договарянето е неформално. То се ръководи от принципа за съвместни дейности за опазване на околната среда. Всяка една от страните може да се откаже по всяко време. В духа на доброто партньорство, отказът трябва да бъде устно или писмено изразен.

Стъпка 3 – Извозване на събраната хартия.

Екип от доброволци на ОЦОСУР по предварително изготвен график, всеки вторник и сряда посещава участниците, подали заявка за извозване на събраната от вас хартия. Заявката става чрез съобщение на телефонен секретар, факс или електронна поща.

Забележка: Ако вашето обаждане е след като вече лимитът за посещения през текущата седмица е запълнен, заявката се прехвърля за следващата седмица.

Стъпка 4 – Обратна информация

За количеството предадена хартия и спасени дървета можете да следите нашия сайт, където ежемесечно се обновява информацията. Натрупването на средства във фонд “Лист” и тяхното разходване се публикуват в началото на текущата година на интернет страницата.