Много от продуктите, които купуваме за да се грижим за дома съдържат съставки вредни за хората и за околната среда. Как да се научим да ги познаваме? Как да ги избягваме? и още отговори ще намерите в настоящата брошура.