Периодично издание на „Обществен център за околна среда и устойчиво развитие“. Настоящия брой е фокусиран около проблемите на един малък квартал и възможностите му за развитие като споделено място за живот.