Автор: Десислава Георгиева
Публикувано на 21/02/2022

В поредица от статии Ви представяме лекторите в Конференция по Демокрация – 2022

Аз съм Даниела Божинова. По образование съм доктор на политическите науки, а преди това международник с външна търговия, арабска и английска филология. Отскоро общински съветник от Демократична България в Бургас. Иначе от години работя в гражданския сектор като автор и мениджър на проекти и кампании за овластяване на гражданите с повече политически права, за смислено гражданско участие и пряка демокрация, както и в областта на природозащитата. На Конференцията по демокрация ще представя темата за Гражданското участие в управлението – он и офлайн.Шанс или малшанс беше ковид-пандемията? Това ще се случи в Панел 2: Граждански експертни инициативи – втора част с начало 13:10 часа.

За повече информация за таз годишното излъчване на Конференция по Демокрация 2022г. може да прочетете тук

 

АКО ТОВА, КОЕТО ПРАВИМ, Е ВАЖНО ЗА ТЕБ, ПОДКРЕПИ НИ!

Моля, сподели тази информация, за да стигне до повече читатели!

Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността

Проектът „Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е подобряване информираността на гражданите за ролята на неправителствените организации в обществото. Този материал е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Обществен център за околна среда и устойчиво развитие и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този материал отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Подкрепи ни с покупка от онлайн магазина