Автор: Свилена Велчева
Публикувано на 24/03/2021

Кошчетата за смет във Варна биват премествани в непосредствена близост до улиците и булевардите, а не до тротоарите и пешеходните алеи. Подобна тенденция се наблюдава от известно време в район „Приморски“, сигнализираха граждани. Ситуацията е особено неприятна на местата, където има голямо разстояние между пешеходната алея и уличното платно, като по бул. „Левски“ и бул. „Осми Приморски полк“. Това на практика прави съдовете за смет неизползваеми. В същото време създава опасност от пътно-транспортни произшествия, ако например дете излезе на булеварда да изхвърли отпадъка си, коментираха варненци.

Подобно решение за разполагане на съдовете улеснява единствено работата на сметосъбиращата фирма, но не обслужва интереса на гражданите и чистотата на обществените пространства в града, коментира един от подателите на сигнала д-р Димчо Томов. Той погледна на ситуацията и от шеговитата й страна, като предположи, че пътуващите могат да изпробват баскетболните си умения с коша за смет.

Устройването на обществените пространства трябва да бъде съвместен процес между граждани, експерти и управници, за да увеличим максимално ползата от тях, припомни един от принципите на плейсмейкинга (устройването на обществени места) Илиян Илиев.

АКО ТОВА, КОЕТО ПРАВИМ, Е ВАЖНО ЗА ТЕБ, ПОДКРЕПИ НИ!

Моля, сподели тази информация, за да стигне до повече читатели!

Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността

Проектът „Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е подобряване информираността на гражданите за ролята на неправителствените организации в обществото. Този материал е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Обществен център за околна среда и устойчиво развитие и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този материал отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Подкрепи ни с покупка от онлайн магазина