Автор: Илиян Илиев
Публикувано на 02/01/2022

В навечерието на Коледа на телефона в офиса на ОЦОСУР се обади гражданин. Точно по това време бях там и приех обаждането. Беше научил за нас от Интернет. В краткото си представяне в нашенски стил (разбирайте без дори да се представи) ни разказа, че е събрал 3 хиляди кутийки от бира. Въпросът му беше дали ще му ги изкупим.

Отговорих му, че ние работим с благотворителна цел, не изкупуваме отпадъци, а ги събираме с кауза. Най-любезно обаче му обясних, че щом държи да получи пари за събраните бирени кутийки, трябва да ги занесе на някой от пунктовете за рециклиране. Тук е добре да внеса яснота, че само така ги наричаме. Всъщност те по своята функция са пунктове за събиране и сепариране (разделяне по видове) на отпадъци. Реалното рециклирането става в различни заводи.

Но да се върнем на нашия случай. Още щом споменах за рециклиране, чух в слушалката:

– Да, да, ама от там ми казват, че кутийките са метални и не искат да ми ги изкупят за алуминиеви.

– Това е така, защото наистина има кутийки, направени от алуминий и такива от ламарина – отвръщам аз.

– Моите са от „Загорка“ и са алуминиеви – продължи човекът отсреща.

Тук е мястото да си призная, че дори когато ги държа в ръка и на мен ми е трудно да ги различавам, затова се ограничавам до:

– Ами така по телефона не мога да Ви кажа, все пак в центровете за рециклиране си разбират от работата.

– Да, да, но ми казват, че са тенеке, а те са алуминий – продължава събеседникът ми. – А вие нямате ли кампания „Кенче за книги“?

Явно визираше нашата кампания „Шише донеси, книга си вземи“. Казвам, че имаме кампания, в която се получава книга срещу левче, а кенчето е само жест на опазване на околната среда и че всъщност не изкупуваме кенчета. Нашите акции са благотворителни, събираме средства за опазването на околната среда. Ако иска да получи пари, трябва да ги занесе в центъра за рециклиране.

– Но те ми казват, че са метални, а не алуминиеви…

Ако се чудите на упорството на събеседникът ми, пояснявам, че алуминиевите кенчета държат по-висока пазарна цена от ламаринените, направени от т.н. неръждавейка, и разбира се, са с далеч по-ниска цена от чистия алуминий, който се изкупува от същите тези центрове.

– Аз по-добре да ги хвърля на боклука! – продължава събеседникът ми.

– Ако ще ги хвърляте на боклука, дайте ги на нас!

– Защо?

– За да ги дарите. Така и така ще ги хвърлите. Ако ги дарите, ще направите нещо добро!

Последва звук от прекъсване на разговора и настана тишина.

Ами добре си поприказвахме. Подобни разговори се чести в моята практика. Те са продиктувани от старата концепция, че на отпадъците хората гледат като на вторични суровини, на нещо, от което може да се прави бизнес и да се спечелят пари. Може и да може, а може и не! Едно е сигурно – започнете ли да гледате на един отпадък като на стока, за него започват да действат пазарните принципи. С тях може и да се справите, а може би не! Не ви го пожелавам. Това, на което се надявам е винаги някъде там в крайнините на съзнанието – да запазите своето благородство. Защото това, което за вас е безполезно, за друг може да е злато.

АКО ТОВА, КОЕТО ПРАВИМ, Е ВАЖНО ЗА ТЕБ, ПОДКРЕПИ НИ!

Моля, сподели тази информация, за да стигне до повече читатели!

Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността

Проектът „Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е подобряване информираността на гражданите за ролята на неправителствените организации в обществото. Този материал е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Обществен център за околна среда и устойчиво развитие и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този материал отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Подкрепи ни с покупка от онлайн магазина