Автор: Свилена Велчева
Публикувано на 26/01/2024

Близо три часа, с час повече от планираното, продължи общественото обсъждане на проектобюджета на Варна в зала „Пленарна“ на общината снощи. Вместо в 19 ч., то приключи към 20. Това обаче не беше най-необичайното.

Да започнем с добрите новини

За първи път местната власт обсъжда с гражданите тема в сравнително удобен за тях час – от 17 ч. (в края на работното време за голяма част от варненци). Нито един от последните двама градоначалници на Варна не се е съобразяваше с ангажираността на избирателите си. При встъпването си в длъжност Иван Портних продължи заварената от предшественика си, Кирил Йорданов, традиция за организиране на обществените обсъждания в 15,30 ч следобед. След това прие вариант за 13,30 ч. От 2018 г. се пренасочи за 11 или 11,30 ч. Недоволството за неудобния час беше чуто едва през 2022 г., когато обсъжданията вече се насрочваха за 16,30 ч.

Втората добра новина – дали заради удобното време или заради новите надежди с новата власт, зала „Пленарна“ в Общината беше почти пълна с граждани – нещо, което отдавана не се беше случвало в града.

Кметът, заедно с целия си екип от петима заместници, стоя и отговаря на въпросите на хората до последната минута. Не прекъсна изказването на нито един гражданин, нито ограничи времето. Съдейства, дори за изправността на микрофоните.

Държа се учтиво, като на гости на гражданите, но си тръгна последен – като домакин.

И… дотук с хвалебствията

Може би за първи път се случва на обществена среща от такъв мащаб във Варна да липсва водещ или модератор на дискусията. Никой да не дава думата и никой да не я отнема. Да липсва ограничение във времето за задаване на въпроси, за изказвания. Да се репликират без регламент отговорите на кмета и заместниците му.

Представете си как в подобна ситуация можеш да отнемеш думата на общинската съветничка Мария Димитрова, известна с дългите си и многостранни, разбира се, не безсмислени изказвания. Ами… случи се. „Г-жо Атанасова, моля…“, прекъсна пледоарията от другия микрофон за граждани възрастна жена (явно оприличила я по словоохотливостта на новия конституционен съдия Десислава Атанасова). През това време трима активни граждани вече бяха наобиколили Димитрова и я приканваха настойчиво да се отдръпне. Всичко това се разигра пред търпеливия поглед на кмета и целия му екип. Без грам опит да се намеси в спора.

По същество коментарът за бюджета на новата власт с две думи е „нищо ново под слънцето“. Поне ако съдим по сферата, за която е заделено най-много финансиране – образованието (37% от бюджетните разходи). И до сега това е било така. И до момента кметовете са определяли бюджетите си като „реалистични“ и няма как другояче да е. И до сега са отчитали ръст в почти всички важни за хората функции, като социални разходи, здравеопазване, култура, капиталова програма. И няма как другояче да е. Имаме инфлация, а това означава увеличение на заплати и повече разходи.

Липсва иновация в бюджетирането в управленския подход. Нещо радикално, което да изведе Варна по-напред от останалите – не някога утре, а още днес. Въпреки, че официално Благомир Коцев обяви, че това е „бюджет на ускорението“, не стана пределно ясно, какво ще ускори процеса на развитие на Варна.

Две лични каузи оповести кметът

И това са цялостната рехабилитация на Аспарухов мост и индустриалните зони на Варна. Бюджетът за 2024 г. не изпълнява нито една от двете.

Имам уверение от министъра на регионалното развитие и благоустройството, че ще подпишем споразумение за основен ремонт с Агенция „Пътна инфраструктура“ за над 100 млн. лв., каза кметът. Но парите все още са само в сферата на обещанията. По отношение на индустриалните зони кметът заяви, че предишното управление на Община Варна е пропуснало да кандидатства по програмата за развитие на индустриалните зони, финансирана по Плана за възстановяване. Все пак с министъра на икономиката са разгледани три терена, подходящи за такива зони в и до Варна. А в бюджета за 2024 г. са заложили едва 2 млн. лв., предвидени за довеждаща инфраструктура до две от тях.

Нищо иновативно и радикално като визия за бюджета и развитието на Варна не беше предложено и от залата. Най-ексцентричните предложения се свеждаха до „подвижен покрив на Летния театър“, „стадион за плажен волейбол“ и „безплатен градски транспорт“.

Основните проблеми, които споделяха варненци, се фокусираха върху липсата на нормална улична инфраструктура, особено в селищните образования, липса на сметосъбиране и сметоизвозване (пак там). Най-масово и най-гръмогласно бе присъствието на жители от местност Пчелина. “Щом се говори няколко пъти за този район, кметът ще му обърне внимание. Но това не става с магическа пръчка”, заключи зам.-кметът по финансите Христо Рфайлов.

Но и градската среда не прави изключение: „По улица „Вяра“ нямаме достъпност – нито пешеходно, нито с велосипед. В същото време са заложени пари за ул. „Блян“, чийто ремонт приключи миналата година“, твърдеше Ивелин Анчев.

Отговорите и коментарите на въпросите на гражданите започнаха 6 минути преди предварително обявеното време за край на общественото обсъждане. И се превърнаха в дискусия, която продължи още час. Беше разяснено „какво е план-сметка чистота“ и че Варна може да има съдове за органични отпадъци и компостиране до 2 години. Че Община Варна е на финалната права за ликвидация на дружеството, стопанисващо Дупката, в центъра. И че предстои сключване на договор с Министерството на финансите за отпускане на 1 млн. лв. за проектиране на терена. Че Програмата за управление и разпореждане с общинската собственост ще бъде публикувана следващата седмица на сайта на общината.

Някои от хората в препълнената зала бъркаха „новата местна власт“ с „новото правителство“. Вероятно заради парламентарните и местните избори в една и съща година… Важното е, че от едната страна беше демонстирана чуваемост, а от другата – добронамереност и толеранс.

„Не искам да порицавам новия кмет. Искам светлина в тунела. И да направим Варна красива…“. Думите са на един от гражданите, присъствали на общественото обсъждане, който повдигна въпроса както за дупките по ул. „Перуника“, така и за срока за завършване на стадион „Варна“…

Това е гражданското ни общество – многолико, леко наивно и несъвършено. Дошло на гости на кмета, но влязло в ролята на домакин.

АКО ТОВА, КОЕТО ПРАВИМ, Е ВАЖНО ЗА ТЕБ, ПОДКРЕПИ НИ!

Моля, сподели тази информация, за да стигне до повече читатели!

за истината

Тази статия е създадена с подкрепата на сдружение „Про веритас“ и сайта zaistinata.com в рамките на проекта „Развитие на независима регионална журналистика“.

Подкрепи ни с покупка от онлайн магазина