Автор: Десислава Георгиева
Публикувано на 07/02/2022

Снимка: Mariya Petrova

Според ново изследване до 2050 г. дори при сценарии за умерено затопляне ще настъпят значителни промени в района на отглеждане на три икономически важни култури – авокадо, кашу и кафе.

В проучването, публикувано в PLOS One, се разглеждат климатичните, почвените и поземлените фактори, които влияят върху пригодността за отглеждане на всяка от трите култури. След това изследователите очертават как тези оптимални региони за отглеждане могат да се променят при три различни сценария за глобално затопляне.

И за трите култури те откриват „както региони на бъдещо разширяване, така и на свиване“ при променящите се температури и валежи. Но те също така отбелязват, че площта на земята, която оценяват като „най-подходяща“ за отглеждане на култури в много от основните страни производителки, ще се свие значително през следващите десетилетия.

Например, Бразилия – най-големият производител на кафе в света – се очаква да загуби близо 80 % от най-добрите си земи за отглеждане на зърната арабика при сценарий за умерено затопляне. Проучването също така предупреждава за значително намаляване на най-добрите площи за отглеждане на авокадо в Доминиканската република, Перу и Индонезия, както и на кашу в Бенин.

В резултат на това, според авторите, в повечето от тези основни производствени региони ще са необходими мерки за адаптиране, като например различни подходи за управление на земята и селективно отглеждане.

Картографиране на пригодността

Авокадото, ядките кашу и кафето са парични култури с висока стойност, които се отглеждат предимно в тропическите страни. В допълнение към високата си икономическа стойност тези три култури „допринасят значително за поминъка на дребните земеделски производители по света“, казва д-р Роман Грютер, учен в областта на околната среда от Университета за приложни науки в Цюрих, пред Carbon Brief.Дългосрочното планиране е „особено важно“ за растения като тези, които са многогодишни култури и могат да отнемат няколко години, за да достигнат зрялост.

През 2019 г. светът е произвел около 7,1 млн. тона авокадо, 3,8 млн. тона ядки кашу и 10,0 млн. тона непечени кафеени зърна, според статистически данни, изготвени от Организацията на ООН по прехрана и земеделие. Брутната производствена стойност на реколтата през 2019 г. в международни долари за периода 2014-2016 г. е съответно 6,6 млрд. щатски долара, 3,7 млрд. щатски долара и 21,0 млрд. щатски долара. (Данните на Международната организация по кафето показват, че около 60 % от световната реколта от кафе е от вида кафе арабика, който е анализиран в настоящото проучване).

Изследователите се съсредоточават върху четирите основни страни производителки на всяка култура. Бразилия, Виетнам, Индонезия и Колумбия заедно произвеждат 64 % от общото количество кафе в света, въпреки че Виетнам и Индонезия произвеждат предимно кафе робуста, а не арабика.

Заедно Виетнам, Индия, Кот д’Ивоар и Бенин произвеждат 73 % от световното производство на кашу. На Мексико, Доминиканската република, Перу и Индонезия се падат 58 % от световната реколта от авокадо.

Изследователите анализираха съществуващата литература за климатичните променливи и характеристиките на земята и почвата, които са подходящи за отглеждане на всяка култура, включително средногодишната температура и валежите, продължителността на сухия сезон, рН на почвата и наклона на терена за отглеждане. Всеки фактор е класифициран по четиристепенна скала от „неподходящ“ до „много подходящ“ за отглеждане на дадена култура.

Статия

АКО ТОВА, КОЕТО ПРАВИМ, Е ВАЖНО ЗА ТЕБ, ПОДКРЕПИ НИ!

Моля, сподели тази информация, за да стигне до повече читатели!

Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността

Проектът „Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е подобряване информираността на гражданите за ролята на неправителствените организации в обществото. Този материал е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Обществен център за околна среда и устойчиво развитие и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този материал отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Подкрепи ни с покупка от онлайн магазина