Автор: Свилена Велчева
Публикувано на 19/04/2022

Темата за климатичните промени да влезе в българското училище и да стане част от образователния процес. Това предложи Илиян Илиев, председател на Обществен център за околна среда и устойчиво развитие – Ecovarna, по време на кръгла маса „Изменение на климата – възможности за възстановяване на околната среда и биоразнообразието на Черно море и приморските територии“. Според Илиев в нашите училища малко се говори за проблема, който засяга все повече качеството ни на живот.

Според учени, заради затоплянето на климата и увеличаване температурата на морската вода, вече се наблюдава значително намаляване и дори изчезване на някои традиционни черноморски видове за сметка на инвазивни, които са по-гъвкави към екологичните промени. Те обаче нямат същата стойност за по-висшите организми в хранителната верига и водят до намаляване на биоразнообразието.

Рибари споделят, че черноморската скумрия е изчезнала от нашето крайбрежие. Пясъчната кая също вече много рядко се среща. Паламудът пък променил местообитанията си и вече се лови доста-по-навътре в морето.

Въпреки законовите забрани, продължава траленето на морското дъно, алармира председателят на Морски клуб „Приятели на морето“ и дългогодишен водолаз Дарина Иванова. Това, заедно със замърсяването, доведе до изчезване на черноморската мида и някои дънни видове риби, заяви Иванова.

Със специално разработени игри с учебна цел, от Морския клуб провеждат екологични уроци. „Много трудно влизаме в училищата. Необходимо е да преодолеем редица пречки, за да стигнем до учениците“, коментира Дарина Иванова.

Климатичните промени са важни, защото водят не само до намаляване на биоразнообразието, но и до унищожаването на горите. Заради затоплянето на климата през последните години значително се увеличи популацията на короядите, които прояждат кората на дървета. Това заяви заместник-министърът на околната среда и водите Тома Белев, който се включи в събитието дистанционно. Ако не променим начина си на мислене, ще продължим да живеем в среда, която не ни харесва, категоричен е Белев.

Според институциите, качеството на крайбрежните води се подобрява. Според рибари и еколози обаче отпадъците в морето се увеличават в следствие на ниската ни екологична ни култура и слабия контрол от страна на държавата. „Няма никакво значение къде си изхвърляме отпадъка, 80% от него стига до морето“, заяви Дарина Иванова.

Според Георги Гавазов, предприемач в областта на риболова и преработката на риба, в момента българското законодателство не насърчава почистването на морето от отпадъци. Дори напротив – ако извадиш отпадък от морето с лодката си и го изхвърлиш в контейнер на брега, може да те таксуват. За сметка на това пък не се контролират търговските кораби, които стоварват отпадъците си в открито море, и акостират без боклук от пътуването си на брега, смята Гавазов.

Дискусията за климатичните промени се организира от Радио Варна по проект „Нашата Европа“ на Българското Национално Радио, който се реализира с подкрепата на Бюрото на Европейския парламент в България и в рамките на инициативата „Конференция за бъдещето на Европа“.

Целта на срещата – дискусия е да насърчи гражданите на Европейския съюз да участват активно с идеи, които да бъдат обсъдени в Конференцията за бъдещето на Европа.

Този материал е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз в рамките на проект Climate action by European citizens delivers for developmentCSO-LA/2018/160048-1/23. Цялата отговорност за съдържанието се носи от организаторите и при никакви обстоятелства не може да се приема, че то отразява официалното становище на Европейския съюз.

АКО ТОВА, КОЕТО ПРАВИМ, Е ВАЖНО ЗА ТЕБ, ПОДКРЕПИ НИ!

Моля, сподели тази информация, за да стигне до повече читатели!

Подкрепи ни с покупка от онлайн магазина