Автор: Свилена Велчева
Публикувано на 05/06/2020

Отворена платформа за знание, която има за цел да направи науката за климата достъпна за всички, стартира в Световния ден на околната среда – 5 юни. Климатека ще бъде официално представена по време на онлайн събитие, което ще се проведе във Фейсбук и ще излъчва на живо през Zoom.

Живеем във време, в което темата за климата става все по-актуална. Създателите на Климатека предоставят факти и анализи за климата, климатичните промени и последствията от тях. За да могат повече хора да бъдат аргументирана страна в разговора за климата. Първата стъпка към отговорно поведение към света, е разбирането на процесите в него, затова целта на Климатека е да направи знанието достъпно за всички.

Авторите в Климатека са учени, специалисти в областта на климата, а основната им цел е, е чрез техните знания и аналитични умения да обяснят климатичните промени по лесен и разбираем начин.

Представянето на Климатека ще бъде в 17,30 ч., а по-рано същия ден – в 15 ч в офиса на Обществен център за околна среда и устойчиво развитие във Варна (ул. „Сава Радулов“ 14) ще проведен презентация и дискусия за глобалното затопляне и локалното влияние върху процеса на всеки от нас.

АКО ТОВА, КОЕТО ПРАВИМ, Е ВАЖНО ЗА ТЕБ, ПОДКРЕПИ НИ!

Моля, сподели тази информация, за да стигне до повече читатели!

Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността

Проектът „Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е подобряване информираността на гражданите за ролята на неправителствените организации в обществото. Този материал е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Обществен център за околна среда и устойчиво развитие и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този материал отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Подкрепи ни с покупка от онлайн магазина