Автор: Десислава Георгиева
Публикувано на 20/02/2022

В поредица от статии Ви представяме лекторите в Конференция по Демокрация – 2022

Аз се казвам Владислав Иванов. По образование съм педагог, по професия съм керамик, но също и предприемач – съдружник съм в малка компания, произвеждаща хранителни добавки (моя разработка) подпомагащи работата на черния дроб. Представлявам инициативната група ЗА ПАВЛИКЕНИ, създадена с цел да се противопостави на проекта за изграждането на огромен инсинератор, изгарящ ежедневно 1200 тона RDF (модифицирано гориво от отпадък) в средата на Северна България, в район с поминък, изцяло зависим от селското стопанство. На конференцията по Демокрация ще говоря за действията, които предприехме като граждани с цел противодействие на този проект: проблемите, успехите, неуспехите и резултатите в опита ни за мобилизация на гражданското общество по тази важна кауза.
За повече информация за таз годишното излъчване на Конференция по Демокрация 2022г. може да прочетете тук
[/fusion_text]
[/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]

СПОДЕЛИ!

Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността

Проектът „Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е подобряване информираността на гражданите за ролята на неправителствените организации в обществото. Този материал е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Обществен център за околна среда и устойчиво развитие и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този материал отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Подкрепи ни с покупка от онлайн магазина