Автор: Илиян Илиев
Публикувано на 08/08/2022

На 07.08.2022 г. под координацията на д-р Д. Томов, Гражданска еколаборатория извърши пробовземане за Качество на въздуха по параметрите ФПЧ 10 , ФПЧ 2.5 и ФПЧ 1.0 Това се случи по време на Фестивала „Варна – морето“ .Мястото на пробовземане: Морска градина, градинката пред Аквариума, щанда на ecovarna.info. Пробовземането беше с продължителност 3:38 ч. и продължи от 11:35 ч. до 15:14 ч.,

Бяха извършени отчитания: по 13 137 за всеки от параметрите ФПЧ 2.5 и ФПЧ 10 , и 11 за параметър ФПЧ 1.0

Представяме обобщените резултати:

Правим уточнението, че представените резултати са с индикативно значение, а не с доказателствено, тъй като са за много кратък период от време и защото с цел демонстрация на гражданите.

Средното ниво на ФПЧ 10 за периода на отчитане (11:35 – 15:14 ч.) е 42,3 µg/m 3 . За посочения период нивата на ФПЧ 10 варират от min 12,7 µg/m 3 до max 396,9 µg/m 3 . Само за сравнение, но не и с аналитична цел, действащата Средноденонощна норма за опазване на човешкото здраве (СДН ОЧЗ) относно ФПЧ 10 е 50 µg/m 3 . Регистрирани са 3 311 стойности над СДН ОЧЗ или 25,2 % от всички отчитания по параметъра, респ. за времето на отчитане, с единични пикови моменти на превишения (Chart PM10).

Съгласно критериите на EU Air Quality Index (по 6-степенна скала на EAQI), за периода на отчитане качеството на въздуха по параметър ФПЧ 10 е:
„Добро“ – за 1,2 % от времето
„Удовлетворително“ – за 56,2 % от времето
„Средно“ – 17,4 % от времето
„Лошо“ – за 24,1 % от времето
„Много лошо“ – за 0,6 % от времето
„Екстремно лошо“ – за 0,5 % от времето

Средното ниво на ФПЧ 2.5 за периода на отчитане (11:35 – 15:14 ч.) е 22,1 µg/m 3 . За посочения период нивата на ФПЧ 2.5 варират от min 5,6 µg/m 3 до max 258,3 µg/m 3 . Само за сравнение, но не и с аналитична цел, действащата Средногодишна норма за опазване на човешкото здраве (СГН ОЧЗ) относно ФПЧ 2.5 (Етап 2) е 20 µg/m 3 . Регистрирани са 6 365 стойности над СГН ОЧЗ или 48,5 % от всички отчитания по параметъра, респ. за времето на отчитане, с едно постоянно колебание на нивата около граничната стойност и с единични пикови моменти на превишения (Chart PM2.5).

Съгласно критериите на EU Air Quality Index (по 6-степенна скала на EAQI), за периода на отчитане качеството на въздуха по параметър ФПЧ 2.5 е:
„Добро“ – за 0,4 % от времето
„Удовлетворително“ – за 51,1 % от времето
„Средно“ – 22,2 % от времето
„Лошо“ – за 25,0 % от времето
„Много лошо“ – за 0,7 % от времето
„Екстремно лошо“ – за 0,6 % от времето

ФПЧ 2,5

Поради липса на норми за ФПЧ 1.0 не представяме информация за тях.

Данните са обработени и представени от: Д-р Димчо Томов

Интервюто с Д-р Димчо Томов може да видите тук.

АКО ТОВА, КОЕТО ПРАВИМ, Е ВАЖНО ЗА ТЕБ, ПОДКРЕПИ НИ!

Моля, сподели тази информация, за да стигне до повече читатели!

Подкрепи ни с покупка от онлайн магазина