Автор: Свилена Велчева
Публикувано на 11/06/2023

Как индустриалните пространства в града могат да се превърнат в живи организми и да бъдат в помощ на градското биоразнообразие? Отговор на този въпрос потърсиха експерти от Обществен център за околна среда и устойчиво развитие – Ecovarna.  Темата беше представена и дебатирана за първи път във Варна по време на среща на Ивайло Иванов и Илиян Илиев от Ecovarna с над 20 служители във варненския офис на „Веолия Енерджи Варна“. В представянето се включиха онлайн и експерти на „Веолия Сълюшънс България“.

Един от съвременните подходи за увеличаване биоразнообразието на територията на индустриални обекти е да се използват фасадите на сградите за вертикално озеленяване, посочи Ивайло Иванов. Освен положителния ефект за околната среда, подобна практика въздейства на ментално ниво, като помага за по-ефективния отдих на служителите. Зелените фасади и покриви намаляват и слънчевата радиация, която се поглъща от сградата и съответно температурата в помещенията и офисите през летните месеци.

Първите живи организми, които са привлечени от фасадната мини екосистема, са птиците. В България се срещат около 420 вида птици, като броят им нараства заради климатичните промени и миграцията от юг. Популярни градски птици са два вида соколи, за които е удачно да бъдат поставени гнезда на комина на „Веолия Енерджи Варна“, смята Ивайло Иванов. Във фугите на съседните високи сгради гнездят хищни птици, които могат да бъдат привлечени в индустриалното пространство на компанията, заяви орнитологът. По халета и административни сгради потомство създават и малките градски бързолети. Увеличаването на популацията им води до намаляване на комари и други дребни насекоми, с които се хранят. За тях могат да се направят специални къщички, които да се окачат на фасадите на индустриалните сгради.

До естествено намаляване на комарите и хлебарките в градски условия води и увеличаване популацията на един вид стенни гущери, наречени гекони, които също се срещат в градска среда, като могат да се видят дори по прозорци на жилища.

Биоразнообразието в градска среда трябва да се управлява съзнателно и целенасочено, защото екосистемата на живите организми е тотално променена от хората. Това крие рискове, както от изчезване на определени видове, така и от свръхпопулация на други, коментира Ивайло Иванов. Така например популацията на градските котки, която нараства безконтролно през последните години, води като цяло до намаляване на биоразнообразието в града.

При проявен интерес, темата „Индустриалните пространства в помощ на градското биоразнообразие“ ще бъде представени и пред други компании във Варна.

 

Този материал е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз в рамките на проект Climate action by European citizens delivers for developmentCSO-LA/2018/160048-1/23. Цялата отговорност за съдържанието се носи от организаторите и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тоотразява официалното становище на Европейския съюз.

АКО ТОВА, КОЕТО ПРАВИМ, Е ВАЖНО ЗА ТЕБ, ПОДКРЕПИ НИ!

Моля, сподели тази информация, за да стигне до повече читатели!

Подкрепи ни с покупка от онлайн магазина